1 00:00:00,833 --> 00:00:03,462 Spisovatel Michael Crichton. Autor románu "Říše strachu" 2 00:00:03,497 --> 00:00:11,109 Řekl jste, že environmentalismus je jedním z nejvlivnějších náboženství Západu 3 00:00:11,109 --> 00:00:14,558 Můžete vysvětlit, proč označujete environmentalismus za náboženství? 4 00:00:14,558 --> 00:00:19,419 Protože jsem studoval antropologii. 5 00:00:19,419 --> 00:00:27,391 Antropologie zkoumá náboženství z jiného úhlu než religionistika. 6 00:00:27,391 --> 00:00:30,070 Zkoumá jaké sociální funkce náboženství hraje. 7 00:00:30,070 --> 00:00:37,792 Je to něco jiného než když religionista kategorizuje, islám, křesťanství atd. 8 00:00:37,792 --> 00:00:48,510 Pro antropologa je tedy náboženství soubor sdílených přesvědčení, 9 00:00:48,510 --> 00:00:50,867 je tam nějaký vůdce nebo vůdci, 10 00:00:50,867 --> 00:00:54,240 kteří tu víru mezi věřícími upevňují, 11 00:00:54,240 --> 00:00:57,389 Vyznavači musí nějak přispívat, 12 00:00:57,389 --> 00:01:02,918 musí změnit svůj způsob života 13 00:01:02,918 --> 00:01:04,828 podle příkázání té víry. 14 00:01:04,828 --> 00:01:08,688 Jejich víra jim dává celkový světonázor, 15 00:01:08,688 --> 00:01:12,846 říká jim, jak svět funguje, co je dobro a zlo. 16 00:01:12,846 --> 00:01:15,309 co je správné, co je špatné 17 00:01:15,309 --> 00:01:18,486 A tohle všechno environmentalismus splňuje. 18 00:01:18,486 --> 00:01:22,096 Environmentalismus také dělá jednu zajímavou věc. 19 00:01:22,096 --> 00:01:29,126 Přebírá, kopíruje řadu judeo-křesťanských mýtů 20 00:01:29,126 --> 00:01:34,800 Sdílí třeba víru, že kdysi existoval jakýsi ráj. 21 00:01:34,800 --> 00:01:38,730 Jenže pak přišli lidé a zničili ho 22 00:01:38,730 --> 00:01:45,122 Což je náš dědičný hřích. 23 00:01:45,122 --> 00:01:47,110 Protože ničíme tuto planetu 24 00:01:47,110 --> 00:01:52,644 Můžeme však usilovat o spásu, vykoupení 25 00:01:52,644 --> 00:01:54,670 Skrze trvale udržitelný rozvoj 26 00:01:54,670 --> 00:01:57,895 Jste-li dobrý člověk, budete hledat cestu ke spáse 27 00:01:57,895 --> 00:02:03,897 Jste-li špatný člověk, pořídíte si velké auto s velkými emisemi 28 00:02:03,897 --> 00:02:06,997 Takže je to svého druhu náboženství. 29 00:02:06,997 --> 00:02:12,132 Zdá se mi, že máte velmi negativní postoj k ochraně přírody 30 00:02:12,132 --> 00:02:15,803 Kde jste přišel k takovým předsudkům vůči tomuto... náboženství? 31 00:02:15,803 --> 00:02:23,252 Jde o tohle: Já si myslím, že by to NEMĚLO být náboženství 32 00:02:27,984 --> 00:02:32,277 ...Použila jste výraz, že mám "předsudky". Takže se mnou nesouhlasíte. 33 00:02:32,277 --> 00:02:34,698 Mě to nepřipadá jako předsudky. 34 00:02:34,698 --> 00:02:37,119 Mám prostě jiný názor. 35 00:02:37,119 --> 00:02:47,229 Já říkám jedno: Příroda se neustále mění. 36 00:02:47,229 --> 00:02:50,377 I naše chápání přírody se neustále vyvíjí. 37 00:02:50,377 --> 00:02:55,302 takže pokud se máme chovat k životnímu prostředí rozumně a lépe 38 00:02:55,302 --> 00:02:57,755 i naše postoje se musí měnit. 39 00:02:57,755 --> 00:03:01,952 Tak třeba z Yellowstoneského národního parku jsme udělali smetiště. 40 00:03:01,952 --> 00:03:04,712 Takže moc dobře si v tom nevedeme. 41 00:03:04,712 --> 00:03:19,164 Zmiňuji parky, protože ty jsou něco zvláštního. Ty jsme přece vyhradili stranou, abychom je uchovali. 42 00:03:19,164 --> 00:03:27,752 A děláme to špatně. A ani si to neumíme přiznat. Je to děs. 43 00:03:27,752 --> 00:03:33,718 Takže co se týče ochrany přírody, potřebujeme být PRUŽNÍ 44 00:03:33,718 --> 00:03:38,883 zkoušet různé přístupy, vyzkoušet co funguje a co ne. 45 00:03:38,883 --> 00:03:40,430 Musíme být připravení změnit kurs. 46 00:03:40,430 --> 00:03:42,794 Musíme se umět adaptovat. 47 00:03:42,794 --> 00:03:44,737 Umět si přiznat chybu. 48 00:03:44,737 --> 00:03:48,217 Musíme dělat výzkum 49 00:03:48,217 --> 00:03:52,669 Jenže tohle všechno jsou věci, které náboženský fundamentalismus VYLUČUJE 50 00:03:52,669 --> 00:03:58,539 Takže pokud se z environmentalismu stává fundamentalistické náboženství, 51 00:03:58,539 --> 00:04:02,103 ochraně přírody to určitě neprospěje 52 00:04:02,103 --> 00:04:03,822 Potřebujeme racionální vědecký přístup. 53 00:04:03,822 --> 00:04:05,494 Nikoli náboženský přístup. 54 00:04:05,494 --> 00:04:10,018 Jinak se budeme držet starých chyb. 55 00:04:10,018 --> 00:04:13,871 My se ale potřebujeme zlepšit. Hodně zlepšit. 56 00:04:13,871 --> 00:04:17,163 To bude mít velké dopady. Na vás. I na vaše děti. 57 00:04:17,163 --> 00:04:20,712 www.klimaskeptik.cz