1 00:00:00,676 --> 00:00:03,677 Profesor meteorologie a klimatologie, první ředitel the Weather Channel, člen Americké meteorologické společnosti, 2 00:00:03,677 --> 00:00:05,053 www.icecap.us 3 00:00:05,053 --> 00:00:09,515 Jmenuji se Joseph D'Aleo. A nejsem "popírač" změn klimatu. 4 00:00:09,515 --> 00:00:11,057 Neznám nikoho, kdo by změny klimatu popíral 5 00:00:11,057 --> 00:00:14,068 Příroda se neustále mění - to je jediná konstanta 6 00:00:14,068 --> 00:00:15,885 Klima se mění v mnoha cyklech z mnoha důvodů 7 00:00:15,885 --> 00:00:19,609 - jak antropogenních tak přírodních 8 00:00:19,609 --> 00:00:24,158 V měřítku stovek tisíc let vidíme dlouhá období zalednění 9 00:00:24,158 --> 00:00:27,458 a krátká období oteplování 10 00:00:27,458 --> 00:00:31,380 Důvodem je měnící se poloha zemské osy vůči Slunci 11 00:00:31,380 --> 00:00:33,840 My máme to štěstí, že žijeme v relativně teplém období 12 00:00:33,840 --> 00:00:38,005 Ale i v dobách meziledových jsou teplotní výkyvy nahoru i dolů 13 00:00:38,005 --> 00:00:40,282 Příčinou je kolísání sluneční aktivity 14 00:00:40,282 --> 00:00:43,472 Jeden z těchto cyklů má cca 1000 až 1500 let 15 00:00:43,472 --> 00:00:45,309 Nejteplejší úseky tohoto cyklu se shodují 16 00:00:45,309 --> 00:00:47,918 s érou velkých vzestupů civilizace 17 00:00:47,918 --> 00:00:50,448 Řecké, římské, středověké optimum 18 00:00:50,448 --> 00:00:51,909 a konečně i současnost 19 00:00:51,909 --> 00:00:56,136 Chladná období jsou těžké časy 20 00:00:56,136 --> 00:00:59,157 Špatné úrody, hladomor, epidemie. 21 00:00:59,157 --> 00:01:03,599 Tyto cykly jsou v posledních 4000 letech stále chladnější 22 00:01:03,599 --> 00:01:05,592 A nejchladnější byla tzv. malá doba ledová, 23 00:01:05,592 --> 00:01:08,157 která vrcholila v 16-17.století. 24 00:01:08,157 --> 00:01:10,728 Od té doby se díky bohu oteplilo 25 00:01:10,728 --> 00:01:12,796 Dnes tedy žijeme v klimatickém optimu 26 00:01:12,796 --> 00:01:17,293 To přispělo k hospodářskému i průmyslovému rozmachu naší doby 27 00:01:17,293 --> 00:01:24,109 Z oteplujících se oceánů se do atmosféry uvolňuje CO2. Na vzestupu CO2 se částečně podílejí i lidé. 28 00:01:24,109 --> 00:01:29,325 To prospívá rostlinám a úrodě. Takže jsme schopni uživit více lidí. 29 00:01:29,325 --> 00:01:35,464 IPCC oteplení v posledních dekádách chybně nadhodnocuje 30 00:01:35,464 --> 00:01:39,933 Podle studie dr. Briana Stonea z Georgia Institute of Technology, 31 00:01:39,933 --> 00:01:44,664 asi 50% z udávaného oteplení v USA je jen efekt urbanizace 32 00:01:44,664 --> 00:01:50,791 Což odpovídá dalšímu asi tuctu studií. Pod jednou z nich je podepsáni Phil Jones. 33 00:01:50,791 --> 00:01:57,164 Ty ukazují, že v Číně od roku 1900 růst měst zkreslil měření teplot o celý 1°C 34 00:01:57,164 --> 00:02:03,772 Tím se vysvětluje, proč v USA nejteplejší rekordy jsou ze 30. let 35 00:02:03,772 --> 00:02:09,505 A globálně nejteplejší rekordy pocházejí z 19.století a počátku 20.století 36 00:02:09,505 --> 00:02:17,155 Dnešní oteplení je nejvyšší v noci, při zemi, v zimě a ve výše položených oblastech s lidským osídlením 37 00:02:17,155 --> 00:02:20,039 Což odpovídá efektu městských tepelných ostrovů 38 00:02:20,039 --> 00:02:21,994 Nikoli skleníkovému efektu 39 00:02:21,994 --> 00:02:25,581 Toto oteplení je dobrá zpráva. Snižuje spotřebu energie 40 00:02:25,581 --> 00:02:29,606 Pokud toto zkreslení teplot odfiltrujete, ukáže se vám 41 00:02:29,606 --> 00:02:31,885 že naše oteplování se pohybuje v cyklu o délce 60 let 42 00:02:31,885 --> 00:02:35,132 To odpovídá pradávnému cyklu oscilace oceánů 43 00:02:35,132 --> 00:02:41,412 Oceány se přepínají mezi chladným a teplým režimem 44 00:02:41,412 --> 00:02:46,743 Když je pacifická oscilace PDO v teplém režimu, dochází častěji k jevu 45 00:02:46,743 --> 00:02:51,947 El Niňo, což vede k nárůstu teplot, jaký jsme viděli mezi 1979-1998 46 00:02:51,947 --> 00:02:55,247 V chladném režimu PDO naopak stoupá frekvence jevu La Ňiňa 47 00:02:55,247 --> 00:03:00,193 což přináší ochlazení, jaké jsme viděli mezi 1947-1977 48 00:03:00,193 --> 00:03:02,760 a pak zase v první dekádě 21. století 49 00:03:02,760 --> 00:03:07,883 Je pravda, že oteplení z let 1979-1998 se shodovalo se vzestupem CO2 50 00:03:07,883 --> 00:03:10,883 Jenže korelace ne vždy znamená příčinu 51 00:03:10,883 --> 00:03:14,431 A protože v letech 1947-1977 a v posledních 8 letech 52 00:03:14,431 --> 00:03:17,336 korelace teplot s CO2 byla negativní, 53 00:03:17,336 --> 00:03:20,138 je jasné, že CO2 příčinou není 54 00:03:20,138 --> 00:03:26,445 Atlantická multi-dekadální oscilace (AMO) má zase vliv na přepínání severoatlantické (NAO) a arktické oscilace (AO) 55 00:03:26,445 --> 00:03:30,837 - ty určují, zda na kontinentech převládá oceánský či arktický vzduch 56 00:03:30,837 --> 00:03:36,409 Vývoj klimatu v horizontu desetiletí je ovlivňován 57 00:03:36,409 --> 00:03:39,851 též kolísáním sluneční aktivity 58 00:03:39,851 --> 00:03:50,603 Ta ovlivňuje intenzitu kosmického záření, ovlivňuje geomagnetismus, tvorbu mraků atd. 59 00:03:50,603 --> 00:03:55,132 Vidíme, že kolísání Slunce koreluje s oceánskými cykly i teplotou pevnin 60 00:03:55,132 --> 00:04:04,143 V současné době souběh několika různých cyklů způsobuje, 61 00:04:04,143 --> 00:04:06,603 že zažíváme nezvykle dlouhé a hluboké solární minimum 62 00:04:07,953 --> 00:04:09,928 Mnoho solárních fyziků hovoří o tom, že patrně přichází nové 63 00:04:09,928 --> 00:04:12,225 Daltonovo minimum či dokonce Maunderovo minimum 64 00:04:12,225 --> 00:04:17,559 Tím se vysvětluje, proč jsou teploty tak hluboko pod prognózami IPCC 65 00:04:17,559 --> 00:04:22,867 Svět se od roku 2001 ochlazuje a to i podle těch údajů, kde teploty 66 00:04:22,867 --> 00:04:24,846 - jak víme - jsou chybně nadhodnoceny teplými městskými ostrovy apod. 67 00:04:24,846 --> 00:04:27,383 Skleníková teorie předpokládá, že k největšímu oteplení by mělo dojít 68 00:04:29,187 --> 00:04:29,417 v nízkých polohách v polární oblasti a ve středních 69 00:04:29,417 --> 00:04:32,521 a vyšších polohách v tropech a subtropech 70 00:04:32,521 --> 00:04:37,788 Avšak Antarktida se ochlazuje - kromě jednoho malého poloostrova 71 00:04:37,788 --> 00:04:44,308 A teplota Arktidy osciluje podle zmíněných oceánských cyklů 72 00:04:44,308 --> 00:04:49,178 Satelity i meteorologické balóny naměřily, že ani tropy se neoteplují, 73 00:04:49,178 --> 00:04:51,465 jak předpokládala skleníková hypotéza 74 00:04:51,465 --> 00:04:55,179 Nedávná studie od Lindzena, Choi a Spencera ukazuje 75 00:04:55,179 --> 00:04:59,427 že hypotetická pozitivní zpětná vazba, která měla 76 00:04:59,427 --> 00:05:02,777 skleníkový efekt posilovat... ve skutečnosti funguje opačně, jako 77 00:05:02,777 --> 00:05:05,824 negativní zpětná vazba 78 00:05:05,824 --> 00:05:08,177 Je tedy třeba vědět toto: 79 00:05:08,177 --> 00:05:10,254 1) CO2 není škodlivý plyn. 80 00:05:10,254 --> 00:05:12,765 2) CO2 neřídí klima a teploty. 81 00:05:12,765 --> 00:05:15,062 3) CO2 je blahodárný plyn. 82 00:05:15,062 --> 00:05:16,811 4) Klima řídí pradávné přírodní cykly. 83 00:05:16,811 --> 00:05:22,596 5) Své peníze bychom měli věnovat na výzkum a řešení skutečných problémů. 84 00:05:22,596 --> 00:05:24,074 www.klimaskeptik.cz