1 00:00:00,683 --> 00:00:02,404 Nejprve přišla aféra Climategate: 2 00:00:02,404 --> 00:00:04,382 na veřejnost se dostaly e-maily klimatologů, z nich vyplývá 3 00:00:04,382 --> 00:00:07,275 že důkazy o nebezpečnosti CO2 jsou patrně zfalšované 4 00:00:07,275 --> 00:00:10,733 Záhy poté se vynořil další mezinárodní klimatický skandál. 5 00:00:10,733 --> 00:00:13,754 Obojí v nejméně vhodnou dobu - před klimatickou konferencí v Kodani 6 00:00:13,754 --> 00:00:15,612 Evropský policejní úřad Europol 7 00:00:15,612 --> 00:00:18,839 evropská obdoba FBI 8 00:00:18,839 --> 00:00:22,141 odhalila masivní síť podvodů na evropském trhu 9 00:00:22,141 --> 00:00:25,127 s povolenkami na emise CO2 10 00:00:25,127 --> 00:00:30,078 Podvod bude stát evropské poplatníky více jak 5 miliard Euro 11 00:00:30,078 --> 00:00:32,208 to je více než 7 miliard dolarů 12 00:00:32,208 --> 00:00:36,445 Vyvolává to pochybnosti o efektivitě cap-n-trade v boji 13 00:00:36,445 --> 00:00:38,306 proti skleníkovým plynům 14 00:00:38,306 --> 00:00:39,766 Ředitel Europolu Rob Wainwright 15 00:00:39,766 --> 00:00:41,764 vydal následující prohlášení: 16 00:00:41,764 --> 00:00:44,454 "Tyto kriminální aktivity ohrožují důvěryhodnost 17 00:00:44,454 --> 00:00:46,364 evropského systému obchodu s emisními povolenkami 18 00:00:46,399 --> 00:00:50,101 a státní rozpočty tak přicházejí o obrovské sumy z daní." 19 00:00:50,101 --> 00:00:55,376 Policie v Belgii, Dánsku, Francii, Nizozemí, Španělsku a Británii 20 00:00:55,376 --> 00:01:03,133 se snaží s tímto organizovaným zločinem bojovat. 21 00:01:03,133 --> 00:01:06,133 Pokusíme se vysvětlit mechanismus podvodu 22 00:01:06,133 --> 00:01:08,437 pomocí tohoto schématu od Europolu 23 00:01:08,472 --> 00:01:12,745 Odborníci tomu říkají "kolotočový podvod" (karusel) 24 00:01:12,745 --> 00:01:19,546 Jde o daňové úniky při placení DPH 25 00:01:19,546 --> 00:01:24,150 Prvním krokem je, že si založíte firmu 26 00:01:24,150 --> 00:01:27,601 a otevřete si účet v národním uhlíkovém registru 27 00:01:27,601 --> 00:01:30,750 Pak si na jedné ze šesti uhlíkových burz v jiných státech EU 28 00:01:30,750 --> 00:01:34,010 koupíte povolenky osvobozené od DPH 29 00:01:34,010 --> 00:01:38,195 Pak povolenky přesunete do jiné země, 30 00:01:38,195 --> 00:01:42,325 a pak je prodáte neregulovanému překupníkovi na burze v další zemi 31 00:01:42,325 --> 00:01:45,433 Ten je prodá dál a k transakci naúčtuje DPH. 32 00:01:45,433 --> 00:01:51,058 Tu by měl přeposlat finančnímu úřadu, ale neudělá to. 33 00:01:51,058 --> 00:01:54,809 A než si úřady uvědomí, že jim firma překupníka dluží DPH - což trvá několik měsíců - 34 00:01:54,809 --> 00:01:59,689 firma zanikne, její majitelé zmizí 35 00:01:59,689 --> 00:02:01,961 Pak si podvodníci založí novou firmu s jinými nastrčenými lidmi 36 00:02:01,961 --> 00:02:03,987 a celé to začne znovu 37 00:02:03,987 --> 00:02:08,599 Podvodníci mohou mít i několik desítek či stovek nastrčených firem 38 00:02:08,599 --> 00:02:10,792 jejichž skuteční majitelé se dají těžko vystopovat 39 00:02:10,792 --> 00:02:15,936 Tento typ podvodu je umožněn tím, že jednotlivé státy i nadále 40 00:02:15,936 --> 00:02:18,400 mají rozdílné daně a DPH 41 00:02:18,400 --> 00:02:21,171 Kolotočové podvody jsou tak při přeshraničním obchodu uvnitř EU 42 00:02:21,171 --> 00:02:23,222 stálým prvkem 43 00:02:23,222 --> 00:02:27,844 Až donedávna se to týkalo hlavně zásilek drahého zboží, 44 00:02:27,844 --> 00:02:31,708 jako iPody nebo ploché obrazovky. Nyní se k tomu přidaly emisní povolenky. 45 00:02:31,708 --> 00:02:36,484 Systém cap-n-trade byl v EU spuštěn v roce 2005 46 00:02:36,484 --> 00:02:40,463 jako součást snah EU snížit emise skleníkových plynů 47 00:02:40,463 --> 00:02:45,126 O omezení skleníkových plynů záhy po odhalení skandálu jednala 48 00:02:45,126 --> 00:02:47,326 klimatická konference v Kodani v prosinci 2009 49 00:02:47,326 --> 00:02:53,536 Tento obrovský a bezprecedentní podvod byl pro vyjednávače EU velký trapas 50 00:02:53,536 --> 00:02:57,195 Jednání v Kodani - z tohoto i z řady jiných důvodů - zkrachovala 51 00:02:57,195 --> 00:03:02,809 www.klimaskeptik.cz